chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web Demtrangtinhyeu.com của chúng tôi. Sau đây là chính sách bảo mật của chúng tôi dành cho người dùng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thu thập các nội dung mà người dùng sẽ cung cấp cho chúng tôi bao gồm: Tên, Địa chỉ, Gmail cũng như địa chỉ IP, thông tin cookies.

Những thông tin được chúng tôi thu thập được phục vụ cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi;
  • Liên hệ với người dùng khi có bất kỳ vấn đề nào về trang web của chúng tôi;
  • Hỗ trợ điều tra các thông tin liên quan đến vấn đề pháp lý.

Vấn đề bảo mật thông tin của khách hàng luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Do đó, bất kỳ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì được đảm bảo không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào, ngoại trừ các vấn đề liên quan đến pháp luật cần sự hợp tác, hỗ trợ.

Các điều khoản của chúng tôi có thể bị thay đổi, do đó mỗi khi truy cập website của chúng tôi cũng đồng nghĩa bạn đồng ý với sự thay đổi này. 

Trân trọng!